Paul de Gruyter

Waterschrijver

Kaart Bolstra

Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland van Melchior Bolstra uit 1745 (Hoogheemraadschap van Rijnland, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65088792).

Gruyter, Paul de (Londen 18 jan. 1896 - Oegstgeest 26 mei 1975), ingenieur. Studeerde, met specialisatie in irrigatie en ontwatering, in 1920 af aan de Technische Hogeschool in Delft. Werkte daarna tot 1934 in het waterbeheer op Java, Nederlands-Indië. Was van 1935 tot 1958 als ingenieur in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Naast een aantal tijdschrift­artikelen schreef hij: Rijnlands boezem (3 dln., 1957). Was daarna voor de Verenigde Naties werkzaam, tot 1961 in Syrië en tot 1964 op Cyprus. Ref.: TWG 1993 n1 p13.

Alle rechten voorbehouden