Tobias Gutberleth

Waterschrijver

Franeker,_de_academia_van_Vrieslant

Universiteit van Franeker (bron: Pieter Feddes van Harlingen, overgenomen uit Winsemius, 'Chronique van Frieslant', Franeker 1622, - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2456633).

Gutberleth, Tobias (Leeuwarden 1675 - Franeker 1703), jurist, bibliothecaris. Was bibliothecaris van de Hogeschool te Franeker, schrijver en uitgever. Schreef o.m. Nauwkeurige beschrijving der gedenkwaardigste watervloeden (1718). Gaf ook enige werken uit van Simon Abbes Gabbema, zie daar. Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden