Frederik Casparus Wieder

Waterschrijver

9789057305948

Wieder, Frederik Casparus (Mijnsheerenland 23 nov. 1874 - Amsterdam 7 jan. 1943), bibliothecaris, cartograaf. Studeerde Nederlands te Amsterdam en promoveerde aldaar in 1900 cum laude. Was tot 1912 werkzaam in het antiquariaat van de firma Frederik Muller te Amsterdam, daarna als adjunct-bibliothecaris aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, sinds 1917 als bibliothecaris van de Landbouwhogeschool te Wageningen en van 1924 tot 1938 als bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Heeft, door diepgaande studies van oude kaarten in binnen- en buitenland, zeer veel bijgedragen tot de kennis der Nederlandse cartografie. Van zijn vele publicaties noemen we: Merkwaardig­heden der oude cartographie van Noord-Holland (1918) over o.m. een kaart van de Zuiderzee uit 1559. Ref.: Johannes Keuning, ‘In memoriam dr. F.C. Wieder’ (1944), T.P. Sevensma, ‘In memoriam Dr. F.C. Wieder 1874-1943’ (1943).

Alle rechten voorbehouden