Anne Hallema (1882-1954)

Waterschrijver

 Gemaal Abraham Kroes

Gemaal Abraham Kroes dat overtollig water uit de Zuidplaspolder uitmaalt op de Hollandse IJssel (foto Bart Schultz).

Hallema, Anne (Sint Annaparochie 25 feb. 1882 - Den Haag 8 aug. 1954), onderwijzer. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool te Deventer, enige jaren onderwijzer aldaar en sindsdien aan verschillende scholen in Den Haag. Was een verdienstelijk kunstcriticus en schreef gedegen artikelen en catalogi over beeldende kunst. Daarnaast publiceerde hij over waterstaatsgeschiedenis in het tijdschrift OTAR zoals: 'De oeververdediging langs het strand van Scheveningen; bijdrage tot de geschiedenis der strandwering en het dijkwezen aan de kust der Noordzee in de zestiende eeuw' (1938) en 'Een eeuw Zuidplaspolder in Schieland 1839-1939; een rendabele droogmaking van een Zuidhollandsch meren- en plassengebied' (1940).

Alle rechten voorbehouden