Gerrit Daniël van der Heide

Waterschrijver

Gerrit v.d. Heide

Gerrit van der Heide geeft uitleg aan William Tubman, de president van Liberia, in de oudheidkundige afdeling van het Voorlichtingsgebouw van de Directie van de Wieringermeer, 1956 (collectie ZZW).

Alle rechten voorbehouden

Heide*, Gerrit Daniël van der (Rotterdam 6 juni 1915 – Kallenkote 18 september 2006), archeoloog, natuurkenner. Aanvankelijk werkzaam als journalist bij de NRC, medewerker van het Bureau Natuurbescherming van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en assistent van A.E. van Giffen bij het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen. Was van 1948 tot 1974 hoofd van het oudheidkundig bodemonderzoek in de IJsselmeerpolders en beheerder van de musea Schokland en Ketelhaven. Werkte daarna tot zijn pensionering als adjunct-directeur en hoofd van de wetenschappelijke afdeling van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Was internationaal erkend adviseur op het gebied van scheepsarcheologie en museumbeheer; ereburger van de gemeente Noordoostpolder. Van zijn zeer vele publicaties noemen we: Achter de schermen (met Thomas Lebret; 1944), Waterlanders en hun waterland (1946), Aspecten van het archeologisch onderzoek in het Zuiderzeegebied (1955), Elseviers atlas van de archeologie der Lage Landen (1963), Van landijs tot polderland; 2000 eeuwen Zuiderzeegebied (1965) en Langs de Zuiderzee (1989). Ref.: J.G. Berkhout e.a. Gerrit Daniël van der Heide; vijftig jaar in touw voor natuur- en cultuurbehoud – een vriendenboek t.g.v. zijn 70e verjaardag (1985), IBV, LW 1961 n6 p239, OLB, VK 1995 n2 p8, WWN1.

Noot van de redactie: zie ook Gerrit van der Heide (1915-2006).

Alle rechten voorbehouden