Gerrit Johannes de Jongh

Waterschrijver

1280px-38504-Fort_bij_Uitermeer

G.J. de Jongh werkte mee aan de herbouw van het Fort Uitermeer bij Weesp (Door Johan Bakker - CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28158548).

Jongh, Gerrit Johannes de (bijnaam: Brutale Gerrit; Willemstad 4 juli 1845 - Den Haag 31 jan. 1917), genieofficier. Was, na in 1865 te zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, werkzaam bij de genie als bouwer van vestingen en andere militaire objecten. Was van 1879 tot 1910 directeur van Gemeentewerken te Rotterdam. Heeft zeer veel bijgedragen aan de verbetering van de infrastructuur en de aanleg van havencomplexen in Rotterdam, Nederlands-Indië en elders in de wereld. Was lid van de Tweede Kamer en van Polytechnische School van Zuid-Holland. Te Rotterdam werd een monument opgericht ter zijne nagedachtenis. Van zijn weinige publicaties noemen we: De haven van Rotterdam (1890). Zie ook: Hendrik Albert van IJsselsteijn. Ref.: BWN1, WWA.

Alle rechten voorbehouden