Hendrik Albert van IJsselsteijn

Waterschrijver

800px-HAvan_IJsselstijn

H.A. van IJsselstijn ('Prins der Geïllustreerde Bladen', Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9680986).

IJsselsteijn, Hendrik Albert van (Zierikzee 6 dec. 1860 - Den Haag 13 feb. 1941), ingenieur, minister. Was, na in 1881 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School te Delft, werkzaam bij Gemeentewerken van Rotterdam, sinds 1892 als adjunct-directeur. Heeft, onder G.J. de Jongh, veel bijgedragen tot de ontwikkeling van Rotterdam als wereldhaven. Werd in 1908 Directeur-Generaal bij de Inspectie van de Arbeid en was van 1918 tot 1922 minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Was initiatiefnemer voor de oprichting in 1920 van het tegenwoordige Rijksinsti­tuut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling. Trad in 1922 toe als lid van de Zuiderzeeraad. Schreef o.m. De haven van Rotterdam (1908). Ref.: BWN2, WBV, WID1.

Alle rechten voorbehouden