Jan van der Kley

Waterschrijver

Willem Alexandersluis

Binnenvaartschip nadert de sluisingang van de Willem Alexandersluis, één van de Oranjesluizen. Dit is een complex van schutsluizen in het IJ. Ze vormen de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ en dragen bij aan het op peil houden van de waterhoogte in het Noordzeekanaal (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken).

Kley, Jan van der (Uffelte 22 juli 1921 – Uffelte 8 mei 1981), ingenieur. Studeerde in 1947 af als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Werkte vele jaren bij de Directie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat, later als hoofdingenieur bij de Hydrometrische Afdeling van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag. Was sinds 1969 werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Technische Hogeschool in Delft. Schreef in de periode 1964-1974, naast enkele artikelen op archeologisch gebied, onder meer: Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de waterstaatskaart en de kartografische aspecten ervan (1965), het boek Vaarwegen in Nederland; een beschrijving van de Nederlandse binnenvaartwegen (1967) en het leerboek Polders en dijken (met H.J. Zuidweg; 1969).

Alle rechten voorbehouden