Jan Frederik Niermeyer

Waterschrijver

Middeleeuwse dijken Schokland

Zelfs na het bewerken van de grond zijn de restanten van Middeleeuwse dijken nog goed zichtbaar op de kavels aan de westkant van Schokland, 1950 (Fotocollectie RIJP, Klaar).

Alle rechten voorbehouden

Niermeyer, Jan Frederik (Rotterdam 15 mrt. 1907 - Amsterdam 12 dec. 1965), historicus, hoogleraar. Studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde op: Delft en Delfland, hun oorsprong en vroegere geschiedenis (1944). Werd lector in Groningen en hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Schreef voorts: Het Midden-Nederlandse rivierengebied in de Frankische tijd op grond van de Ewa quae se ad Amorem habet (1953) en De oudste dijken en verkaveling in het kustgebied van Vlaande­ren tot aan de Elbe (1958). Ref.: BJ66, BWN2, NGL, WID5-6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden