Jan Frederik Niermeyer

Waterschrijver

JFNiermeijerGabrielse

Schilderij van Johan Gabriëlse (Universiteitsmuseum Utrecht via Academisch Erfgoed, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53450581)

Niermeyer, Jan Frederik (Rotterdam 15 mrt. 1907 - Amsterdam 12 dec. 1965), historicus, hoogleraar. Studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde op: Delft en Delfland, hun oorsprong en vroegere geschiedenis (1944). Werd lector in Groningen en hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Schreef voorts: Het Midden-Nederlandse rivierengebied in de Frankische tijd op grond van de Ewa quae se ad Amorem habet (1953) en De oudste dijken en verkaveling in het kustgebied van Vlaande­ren tot aan de Elbe (1958). Ref.: BJ66, BWN2, NGL, WID5-6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden