Jacobus Volkert Lankelma

Waterschrijver

Noordzeekanaal kaart

Kanaal door Holland op zijn smalst en de daarbij ontworpen landaanwinning volgens de officiële tekening van 1863 (Door Buffa en Zonen - http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/KOG-AA-3-04-46, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64874269).

Lankelma, Jacobus Volkert (Amsterdam 28 feb. 1825 – Purmerend 2 mrt. 1909), architect, tegelfabrikant en steenkoper. Schreef onder meer: Een woord aan allen die belangstellen in de beide ontwerpen van het Amsterdamsche Noordzeekanaal en de droogmaking van de Zuiderzee en in een kanaal door de Geldersche Vallei (1868).

Alle rechten voorbehouden