Jan Anne Beijerinck

Waterschrijver

Bio030

Beijerinck, Jan Anne (Lent 4 dec. 1800 - Den Haag 26 maart 1874), ingenieur. Begon als assistent van Jan Blanken bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Zuidplaspolder en de Haarlemmermeer, waarvan de drie gemalen door hem werden ontworpen (1849-1852). Publiceerde o.m. Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland (1852) en Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee (1866). Sloot zijn loopbaan af als hoofdinspecteur van de waterstaat. Zie ook: N.J. van der Lee, Hendrik Linse. Ref.: GPZ, JCBG, TWG 1994 n2 p44, WG, WP7, WVG.

Alle rechten voorbehouden