Jan Adriaensz. Leeghwater

Waterschrijver

359.Leeghwater

Leeghwater, Jan Adriaensz. * (De Rijp 1575 - Amsterdam 1650), waterbouwkundi­ge. Verkreeg in 1605 octrooi voor de 'waterconste', een duikerklok waarmee werkzaam­heden onder water verricht konden worden. Als opzichter en molenmaker werkte hij mee aan de droogmaking van de Beemster (1612), Purmer (1622), Wormer (1626), Schermer (1635) en andere meren. Grote bekendheid verwierf hij met het Haarlemmer-meerboeck (1641; vele herdrukken), een pleidooi voor droogmaking. Zijn naam is gegeven aan het gemaal in de Haarlemmermeer bij De Kaag. Ref.: AWN3, GTW, D. de Herder e.a. Jan Adri­aensz Leeghwater, idealist en molenmaker (1975), JCBG, Jef Last, Leeghwater maalt de meren leeg (1942), Jan Mens, Waterland (1943), NBW6, NGL, OTAR 1976 n1 p12-13, PT 1983 n11, J.G. de Roever, Jan Adriaanszoon Leeghwater; het leven en werk van een zeventien­de-eeuws waterbouw­kundige (1944), SGN, TWG 1992 n2 p70-75, TWG 1993 n2 p66, TWG 2003 n1 p1-10, WP7.

Alle rechten voorbehouden