Gert den Boef

De digitale kerk, een nieuwe uitdaging en nieuwe kans

Gert den Boef is ouderenpastor in de Protestantse Kerk van Dronten. Hij vertelt hoe het coronavirus hem niet alleen voor nieuwe uitdagingen stelde, maar ook nieuwe kansen bracht.

corona-5006277_640

Foto Armin Schreijäg via Pixabay.

Ik denk dat we door de coronacrisis dingen zijn gaan doen waar we voordien nog niet aan toe waren. Ik noem de online-diensten. We hebben altijd gedacht: een dienst bestaat uit een preek en gezang in de kerk, maar door die corona moesten we wat anders gaan verzinnen. En we hebben de jeugd erbij betrokken en hebben nu sinds eind maart online-diensten: we gaan streamen bij de mensen thuis! Dat gaat uitstekend. Door de corona is dit in een stroomversnelling gekomen.

De diensten hebben zelf ook een andere invulling gekregen. Voorheen was het heel traditioneel: liederen en preek. En nu, de mensen zijn niet in de kerk, maar via internet aanwezig. De predikanten stellen een vraag en via de mentimeter [interactieve presentation software] kunnen mensen thuis al gelijk meedoen via de app om op een vraag in te gaan of er worden vragen gesteld als "Wat spreekt u aan in de preek?" Mensen kunnen daarop reageren en de antwoorden komen dan gelijk tijdens de dienst in beeld. Dat had je vroeger niet en ik zeg: dat blijft!

Of we ooit al die mensen weer terug krijgen in de kerk, dat denk ik niet. Er zijn wel mensen die graag terug willen naar vroeger, maar met name de jongeren zijn blij met zo’n dienst. Wij hebben ’s zondags met onze online-dienst meer mensen dan normaal in de kerk. We hebben dus een vaste groep mensen, maar we hebben ook nieuwe mensen. Nu is onze grote vraag straks wel: hoe bereiken we ook die nieuwe mensen, wie zijn dat? De oudere mensen kennen we wel. De administratie hebben we keurig bijgehouden, maar heel veel mensen luisteren en kijken mee op de zondag. Het zijn wel nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen.

Bron: Project ‘Hoe gaat het met ons? Flevolanders in coronatijd’, interview met Gert den Boef op 1 december 2020 te Dronten

Alle rechten voorbehouden