Hoe gaat het met u? Een leidraad voor een gesprek

Kernwaarden: contact houden met anderen, eenzaamheid, gezondheid; en religie

Bij het project Hoe gaat het met ons? Flevolanders in coronatijd maakten wij een leidraad voor een gesprek, te gebruiken om met elkaar te bespreken wat corona met ons heeft gedaan. De leidraad is bedoeld om ouderenwerkers, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers en andere professionals handvatten te geven om in gesprek te gaan met (oudere) burgers over hun persoonlijke ervaringen met de coronacrisis.

Deze gespreksleidraad gaat over Gert den Boef, Gert is ouderenpastor in de Protestantse kerk van Dronten. Hij bezoekt en ondersteunt ouderen. Sinds het begin van de coronacrisis kan Gert de ouderen alleen nog maar bellen en dat valt hem zwaar.

Al het ondersteunende materiaal bij deze gespreksleidraad is online te vinden. U kunt gebruik maken van een portretfilmpje van 5,29 minuten over de eerste lockdown (voorjaar 2020) en van het vervolgverhaal bestaande uit thematische 11 stukjes over de tweede lockdown periode (eind 2020).

In de leidraad vindt u de verwijzingen naar de vindplaatsen van de filmpjes en verhalen.

 

Alle rechten voorbehouden