Hendrik Franses Pasma

Waterschrijver

446.Pasma H.F.

Pasma, Hendrik Franses (Heerenveen 21 juli 1813 - Heerenveen 5 dec. 1890), landbouwer, wethouder. Als boer te Haskerdijken streed hij voor de landbouw- en waterstaatsbelangen in Friesland. Was wethouder van Haskerland, lid Provinciale Staten en manifesteerde zich ook als volksspreker en dichter. Schreef Frieslands boezemwater in zijn aanvoer, doorvoer en afvoer (1868). Ref.: EF, NBW10, J.J. Spahr van der Hoek, Geschiedenis van de Friese landbouw (1952).

Alle rechten voorbehouden