Klaas Arjens Rienks

Waterschrijver

Lauwersmeer

Dijk in het noordoosten van Friesland (Batavialand, collectie J.L. Meijer).

Alle rechten voorbehouden

Rienks, Klaas Arjens (Oosterend 15 juni 1898 - Leeuwarden 24 jan. 1973), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de Technische Hogeschool in Delft in 1930 eerst bij Gemeentewerken in Leeuwarden, sinds 1947 bij Provinciale Waterstaat van Friesland. Schreef o.m. Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan (met G.L.Wal­ther; 2 dln., 1954) en De dijken in Friesland, alsmede hun beheer en onderhoud tot circa 1500 (1958). Volgde G.L. Walther op als Hoofdingenieur-Directeur van Provinciale Waterstaat van Friesland. Ref.: EF, ING 1973 p142.

Alle rechten voorbehouden