Roelof IJbema

Waterschrijver

Lauwersmeer

Dijk in het noordoosten van Friesland (Batavialand, collectie J.L. Meijer).

Alle rechten voorbehouden

IJbema, Roelof (Workum 3 nov. 1921 – Dokkum 11 april 2013), bouwkundige. Moest vanwege de oorlog in 1943 zijn studie aan de MTS in Leeuwarden onderbreken en werkte als dwangarbeider in Letland en in de Oeral, tijdelijk als bouwkundig tekenaar. Werkte daarna bij Gemeentewerken van West Dongeradeel, sinds 1953 als directeur en van 1961-1984 in eenzelfde functie in Kollumerland. Schreef in de periode 1958-1997 over het leven aan de Friese Waddenkust onder meer: De ramp van Moddergat (1958) en Engelsmanplaat, geschiedenis van – en gebeurtenissen rond een zandbank (met H. de Haan en D.T. Reitsma; 1974).

Alle rechten voorbehouden