Pier Santema

Waterschrijver

Drinkwater uit de IJssel per boot aangevoerd; collectie museum Het Oude Raadhuis te Urk.

Toen Urk nog een eiland was, was er geen waterleiding. Drinkwater werd onder meer uit de IJssel per boot aangevoerd (collectie museum Het Oude Raadhuis te Urk).

Santema, Pier (Leeuwarden 14 juli 1924 – Den Haag 3 mei 1992), ingenieur. Studeerde in 1943 af aan de MTS in Leeuwarden en in 1950 als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Werkte van 1945 tot 1973 bij Rijkswaterstaat, de laatste jaren als hoofdingenieur voor bijzondere diensten bij de Deltadienst. Was van 1973-1984 directeur van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening in Den Haag en van 1984-1989 directeur van het RIVM in Bilthoven. Van zijn publicaties noemen we: De water- en chloorbalans van het Zeeuwse Meer (1956) en De waterhuishouding van het Deltagebied (1967). Ref.: WWN1.

Alle rechten voorbehouden