Carel Jozef Marie Schaepman

Waterschrijver

1280px-Palais_Rhin_Strasbourg_6

Het Palais du Rhin in Straatsburg, zetel van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Door Chabe01 - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82047677).

Schaepman, Carel Jozef Marie (Arnhem 16 aug. 1896 - Den Haag 28 dec. 1963), jurist, minister. Werkte, na in Leiden te zijn afgestudeerd in de rechten, sinds 1921 in verschillende functies bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Was daarnaast buitenge­woon gezant en gevolmachtigd minister, raadadviseur in algemene dienst, verkeersadvi­seur en Rijnvaartcommissaris. Schreef diverse rapporten en artikelen w.o. Het Rijnvaart­regime (met A.C.W. Beerman; 1951). Ref.: WID5-6.

Alle rechten voorbehouden