Adriaan Gerrit Verhoeven

Waterschrijver

Adriaan_Gerrit_Verhoeven_(1886-1976)

(maker': Cornelis Henning (1874-1944) - https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief/?mivast=239&miadt=239&mizig=261&miview=gal&milang=nl&micols=1&misort=unitdate%7Casc&mif4=Zelandia%20Illustrata&mizk_alle=verhoeven, CC BY 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107281409)

Verhoeven, Adriaan Gerrit (Sprang 27 feb. 1886 - Den Haag 1 mrt. 1976), ingenieur. Werkte, na in 1910 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, bij de Domeinen in Zeeland, later tevens voor de landaanwinningswerken aan de Friese en Groningse kust. Na de Tweede Wereldoorlog werkzaam bij het Departement van Openbare Werken en Wederopbouw en sinds 1948 als Hoofdingenieur-Directeur bij Rijkswaterstaat. Na pensionering adviseur op het gebied van bedijking en landaanwinning. Gaf, met Johannes de Hullu, het Tractaet van Dijckagie door Andries Vierlingh uit (1920; heruitgave 1973). Schreef verder o.m. Aanteekeningen over landaanwinning en dijksbouw in Zeeland (1924), Ontstaan en inpoldering van den Zuid-Hollandschen Biesbosch (1929) en Wijzen van bevordering van de landaanwinning (1938). Ref.:ING 1976 p276, LW 1962 n1 p9, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden