Franciscus Jacobus de Vos

Waterschrijver

Gemaal Halfweg

Het gemaal bij Halfweg. Het is een stoomgemaal uit 1852, gelegen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het is het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld (foto Tasja, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4934645).

Vos, Franciscus Jacobus de (Leiden 9 augustus 1922 – Hilversum 2 aug. 2014; begraven in Bloemendaal), ingenieur. Werkte, na in 1946 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Tot 1970 was hij in dienst van de Directie Benedenrivieren, de laatste jaren als hoofdingenieur in Bergen op Zoom. Daarna was hij tot 1984 werkzaam als Hoofdingenieur-Directeur van de Directie Noord-Holland. Van zijn publicaties noemen we: De Deltawerken (4 afleveringen in De Ingenieur; 1960), De Schelde-Rijnverbinding (met Jacob van de Kerk, G.N.N. Willems en H.A. Ferguson; 2 afl. in De Ingenieur; 1971), Voorhaven en tweede grote sluis IJmuiden (1971) en Het stoomgemaal te Halfweg (1986).

Alle rechten voorbehouden