Lucas Janszoon Waghenaer

Waterschrijver

Zeeuwse eilanden door L.J. Waghenaer

Kaart van de Zeeuwse eilanden uit 'Spieghel der Zee-vaert' (Door Waghenaer, Lucas Jansz - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3129002).

Waghenaer, Lucas Janszoon (Enkhuizen ca. 1534 - Enkhuizen 1593), zeevaarder, cartograaf. Grotendeels gebaseerd op eigen waarnemingen stelde hij een zeeatlas samen:  Spieghel der Zee-vaert (2 dln.; 1584-1585), die meermalen werd herdrukt en vertaald. Deze bevatte zeilaanwijzingen en een beschrijving van de kusten, eilanden, geulen en ondiepten. Ref.: Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen (1984), NBW7, WP7.

Alle rechten voorbehouden