Pieter Goos

Waterschrijver

1660_66_Marsdiep_Mase_Goos

De Texel Stroom & De Mase 1660. Kaart vervaardigd door Pieter Goos (Geheugenvannederland - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3174588).

Goos, Pieter (Amsterdam ca. 1615 - Amsterdam 1675), cartograaf, uitgever. Uitgever van zeeatlassen en boeken over de zeevaart. Zijn meest bekende werk is De Zee-Atlas ofte Water-Wereld (1661), waarin de kusten van de gehele wereld nauwkeurig zijn weergegeven. Ref.: NBW10.

Alle rechten voorbehouden