Aelbert Haeyen Hendr.zn.

Waterschrijver

Amsterdam ca. 1540

Amsterdam in 1538. Deze plattegrond, gemaakt door Cornelis Anthoniszoon, is de oudste stadsplattegrond van Amsterdam. Hierop is het voltooide middeleeuwse Amsterdam (met stadsmuur en poorten) te zien. Zoals gebruikelijk was, wordt de stad getekend vanaf het IJ, dus met het noorden aan de onderzijde (Door Cornelis Anthonisz. - www.amsterdammuseum.nl - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12355352).

Haeyen Hendr.zn., Aelbert (Haarlem ca. 1550 - ca. 1613), zeevaarder. Was als één der meest bekwame stuurlieden een erkend leermeester in de zeevaartkunde. Vervaardigde in opdracht van de stad Amsterdam een nieuwe kaart van de zuidoostelijke Noordzeekust: Amsterdamsche Zee-Caerten (1585). Ref.: NBW1.

Alle rechten voorbehouden