Rijden over onvoltooide viaducten

Zuidelijk Flevoland was slecht bereikbaar

Johan van der Kaa kwam in 1965 in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders als jachtopziener. Hij was één van de eerste jachtopzieners die werkten in het gebied van de latere gemeente Zeewolde. Het gebied was in de begintijd moeilijk bereikbaar. Wegen en viaducten waren er niet, of waren in ieder geval nog niet gebruiksklaar.

Jachtopziener Johan van der Kaa

Jachtopziener Johan van der Kaa met zijn hond in de auto (privécollectie Johan van der Kaa).

Je kon nergens bij want er waren geen wegen. Ze hadden dus de Gooiseweg aangelegd tot de tweede brug [Nijkerkerbrug]. Er lag daar een pont, dus dan moest je er maar zien over te komen en dan kon je weer verder. Wat de boel ook ophield waren de kunstwerken. Dat noemen ze kunstwerken; dat zijn die viaducten. Die kostten veel tijd, want dat kon de aannemer niet zelf. Hier hebben we heel veel te maken gehad met aannemersbedrijf Van der Wiel. We hadden een afspraak met ze. Zij lieten ons weten waar we overheen konden rijden, en dan reden we. We mochten over de viaducten rijden tot het moment dat ze echt gingen teren, zoals wij dat noemden, dus de bovenlaag gingen leggen. Zo zit dat.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Tienke Drost met Johan van der Kaa, 5 maart 2020.

Alle rechten voorbehouden