Compensatieland in het jonge Urkerbos

1 geïnteresseerde

Toen Henk Braad en zijn collega’s nog bezig waren met het aanplanten van het Urkerbos, was men bij sommige boeren nog bezig met de drainage. Die mochten dan tijdelijk een stukje grond in het bos gebruiken voor hun vee.

Luchtfoto Urk

Luchtfoto van Urk uit 1985 (Fotocollectie Batavialand, Dirk Huizinga).

Alle rechten voorbehouden

Ja, wij hadden in Urk het oude bos en het jonge bos. Het oude bos was aan de westkant van de Vormtweg, naar de dijk toe, en het jonge bos was de andere kant uit. Tussen dat jonge bos in keek je van de Staartweg naar de Vormtweg. Toen ik kwam, in het begin, keek je zo dwars over de bomen eigenlijk. Want daar waren veel dennen en zo en dan keek je er zo over heen. Daar tussenin, daar lag een stuk los land, als het ware allemaal stukjes land. Compensatieland voor pachters, voor boeren die vee hadden. En als de Domeinen daar wat aan het land deden, drainage of zo en ze daar de koeien niet op konden doen, dan mochten ze het jongvee als het ware daar inscharen, in die stukjes land. Dat hadden ze meestal ook maar één jaar, dus dat was eigenlijk toch wel vrij uniek. Want wij hadden daar wel een beetje last van omdat de pachters altijd de afrastering van mekaar overnamen en dan deden ze er zo maar een paar paaltjes tussen. En dan moesten we ons er maar mee redden. Maar vee, dat stoort zich daar niet zo aan en dat liep dan nog wel eens vaak de bossen in. Na jaren is dat toch opgeheven en toen heeft Staatsbosbeheer al dat land ingeplant. Tegelijkertijd is daar ook een fietspaadje en een wandelpaadje in gelegd, zodat de Urkers daar tussendoor konden fietsen en wandelen. Dat ligt er nu nog. […].

Toen hebben we ook een ruiterpad aangelegd dus. Dat hebben we voor die ruiters gedaan eigenlijk. Daar hadden we ook veel last van, want die ruiters kwamen er steeds meer en die stoorden zich in Urk weinig aan het ruiterpad of fietspaadjes. Die vlogen maar over alles heen. Nou waren die fietspaadjes en wandelpaadjes van rotoliet. Nou als men met de paarden daar over gaat, dat was niet zo hard, dan kwamen er allemaal gaten in en daar bleef het water in staan. Moest je daar met de fiets door dan kregen we daar weer veel klachten van. Toen hebben we een ruiterpad aangelegd, dus zand er in gekruid als het ware. Dat heb ik gedaan met studenten. Dat zand is in de zomer gebracht en die studenten zijn daar geweest voor een ontgroeningsweek. En die studenten die kruiden dan al het zand er in.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Hendrik Braad door Twan van Meijel, 18 mei 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media

Henk Braad over het Urkerbos