Swifterbant en Biddinghuizen al bekend in de Middeleeuwen

1 geïnteresseerde

Vondsten in de grond zorgen voor verwondering. Zo stootte Rutger Kuiper bij het wieden op een vliegtuigwrak in grond die nog in de Middeleeuwen bewoond was.

Oostelijk Zuiderzeebekken

Kaart van het oostelijk Zuiderzeebekken in de vroege Middeleeuwen. Urk en Schokland maken deel uit van een groot schiereiland dat via een veenbrug met het vasteland van het huidige Overijssel is verbonden.

Alle rechten voorbehouden

Ja, daar (bij Schokland) heeft ook de Oervecht langs gelopen. Langs Urk, maar daar heb ik niet zo veel restanten van in de bodem kunnen ontdekken in die tijd. Dat is ook maar één jaar geweest dat ik daar in die hoek zo'n beetje rondgescharreld heb. Wat mij het meest bijgebleven is, dat is een vondst aan de Karel Doormanweg. Dat was toen een kavel waar bieten op stonden. Daar moesten we dus eerst de bieten dunnen. Dat was toen nog allemaal in akkoord. Schoon houden en zo. En dat daar een vliegtuig nog in de grond lag. En die schijnt er nog te zitten. Dat is mij uit die hoek eigenlijk nog het meest bijgebleven. (...)

Nou, die hele strook tussen Ketelhaven en Elburg, die randstrook, men neemt daarvan aan dat er in de Middeleeuwen nog bewoning geweest is. Het is allemaal door de transgressie van het vroegere Almere verdwenen en verspoeld. Maar er zijn toch aanwijzingen dat er in de Middeleeuwen nog bewoning geweest is. Neem nou de namen zoals Swifterbant en Biddinghuizen. Die zijn bekend uit middeleeuwse oorkonden. Uit 900 geloof ik, 800. Dat waren toen een soort parochies die genoemd werden in een of andere oorkonde. En later werden ze niet meer genoemd. Ze nemen aan dat de zee al zo ver was dat ze verdwenen zijn.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Rutger Kuiper door Carine Nieuwenhuis op 24 november 2011.

Alle rechten voorbehouden