Landdrost Otto, bruggenbouwer en democraat

1 geïnteresseerde

Oud-gedeputeerde van Flevoland Evert Vermeer geeft zijn mening over dr. ir. W.M. Otto, van 1963 tot 1976 landdrost van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' en directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders:

Van Aalderen, Otto, Lindhout

Vergadering van de Commissie van Advies Lelystad van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 1970. Van links naar rechts Klaas van Aalderen, landdrost W.M. Otto en Jan Lindhout (foto Henk Hutten; Batavialand, collectie Henk Hutten)

Meneer Otto, ik zeg ook ‘meneer’ Otto, hè. Daar heb ik een hoge pet van op. Dat is een geweldige man geweest voor de hele ontwikkeling hier. Hij heeft een brug geslagen, vond ik toen, van een grote ambtelijke organisatie naar de bevolking. En hij was in mijn ogen uitzonderlijk wijs, heel breed geïnteresseerd en hij was heel toegankelijk als het gedragen werd door de meerderheid. Hij was een echte democraat! Als je mensen wist te overtuigen en er was een ruime meerderheid voor, dan kon het! Als er één man is, denk ik, die veel te weinig aandacht heeft gehad, dat was Otto dat. Hij is zo bescheiden geweest, hè?! Van Duin komt soms veel meer naar voren. Dat is ook die overgang naar het gewone bestuur van de competitie met Lammers en zo. En Otto was echt veel rustiger, veel bescheidener, maar die had grote invloed, hoor!

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Cultureel Flevoland, Interview met Evert Vermeer, 10 mei 2005.

Alle rechten voorbehouden