ZZW en RIJP

Door: Midden in de geschiedenis van Flevoland

Er is altijd frictie geweest tussen de Dienst der Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: “Zuiderzeewerken verrichtte het werk en de Rijksdienst pronkte ermee”. In de privésfeer waren de relaties vaak wel goed. Mevrouw van der Meulen vertelt:

Smedinghuis

Je had mevrouw Avis en haar man was bij de Rijksdienst. Op een gegeven moment gaat hier de telefoon. Dat is al jaren geleden, hoor. Mevrouw Avis zei: “Mevrouw van der Meulen, ik wil u graag vragen of u zin heeft om met mij een reisje te maken!” Ik zeg: “Waar gaat dat reisje dan vanuit?” “Van de Rijksdienst!” Ik zeg: “Karst hoorde toch niet bij de Rijksdienst, die hoorde bij Dienst Zuiderzeewerken!” “Ja,” zei ze, “maar wij horen alle twee bij onszelf!” Ze zei: “Ik vind het zo leuk!” Daar is helaas nooit wat van gekomen.

Interview met mevrouw Grietje en Ida van der Meulen op 30 juni 2014 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden

Media