Jan Maris, de grootste loonwerker van heel Europa

1 geïnteresseerde

Lucas Vredeveld over loonwerker Jan Maris uit Marknesse:

Eén van de eerste combines van de firma Maris,

Eén van de eerste combines van de firma Maris, waarbij ook nog veel handwerk werd verricht, datering onbekend (Fotocollectie Batavialand, R. Winter).

Alle rechten voorbehouden

In het straatje waar mijn ouders woonden in Marknesse, het tweede straatje, daar woonde de latere grootste loonwerker van Europa. De heer Jan Maris, een zeer vooruitstrevend persoon. Ik weet nog best dat hij zijn eerste trekker kocht. Hij is ook echt met niets begonnen. In een tijdsbestek van misschien vijftien jaar was hij de grootste loonwerker van heel Europa. Hij kon fantastische dingen doen. Voordat hij loonwerker was werkte hij denk ik ook bij de Directie, net als mijn vader. Hij heeft ook ontslag genomen en is voor zichzelf begonnen. Dat heeft gigantische vormen aangenomen. Dat heeft zich als een sneeuwbaleffect heel snel uitgebreid. Ik heb echt de ontwikkeling meegemaakt van in het begin honderd procent handwerk, zoals ik al zei met dat sorteren met de hand, het poten en rooien met de hand. En het stopt nog niet. GPS hebben ze het nu al over. Hoe het werkt weet ik niet, maar het werkt.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, Interview van Willy Heukers - ten Bosch met Lucas Vredeveld, 11 februari 2008.

Alle rechten voorbehouden