"Zet er maar een hek omheen"

De bouw van nieuwe steden in de IJsselmeerpolders

De aanleg van de IJsselmeerpolders was lange tijd bedoeld om landbouwgrond te winnen. In de jaren zestig kregen de polderingenieurs een nieuwe opdracht: de bouw van grote steden, die bovendien een nauwe relatie dienden te onderhouden met de Randstad. Dit was een uitdaging voor de hoofden van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die doorgaans in Wageningen waren opgeleid. Maar volgens Dirk Frieling hebben ze hun taak goed uitgevoerd:

Almere in de regio

Kaart van het geplande Almere, met de geprojecteerde weg- en railverbindingen met het oude land, 1977 (J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Het feit dat ik het hoofd van het Projektburo Almere ben geworden, is in belangrijke mate te danken aan het feit dat ik uit Amsterdam kwam. En ook al weer uit politieke overwegingen… Kijk, die bestuurders zijn aldoor aan het denken: “Hoe krijg ik het voor elkaar, hoe zorg ik dat het voor elkaar komt”. Nou, ze dachten:

“Als we zo’n ambtenaar uit Amsterdam nemen, dan hebben we iemand die daar goed thuis is, die daar kennelijk een zekere positie heeft bereikt, dat is natuurlijk een mooie ingang”.

En dat was natuurlijk ook zo. Natuurlijk was het zo dat de Rijksdienst in de eerste plaats verantwoordelijk was voor de polders, en daar is natuurlijk ook niets verkeerds aan. Die redeneerden natuurlijk ook vanuit de polders. [...] Maar is een tijd geweest waarin er een beroemd en berucht hoofd van de bouwkundige dienst van de RIJP was [Van Eck], die in de Noordoostpolder een grote rol heeft gespeeld. Hij schijnt eens gezegd te hebben – en heb ik van Van Duin gehoord: 

"Weet je wat we moeten doen, we moeten hier een hek omheen zetten [ten oosten van Almere] en geef het gewoon aan Noord-Holland, en dan hebben we er niets meer mee te maken en zoeken ze het maar uit, want er komt alleen maar ellende van."

Die stemming was er bij Van Eck, maar absoluut niet bij Otto en Van Duin. Van Duin heeft vreselijk veel moeite gehad met Lammers, in de persoonlijke sfeer, die mensen lagen elkaar totaal niet, maar dat was persoonlijk, dat lag niet in de sfeer Amsterdam tegen de polders.

Bron: Batavialand te Lelystad, project Teun Koolhaas, interview met Dirk Frieling, 25 augustus 2005. 

Alle rechten voorbehouden