Jan Pieter Bakker

Waterschrijver

landschap Barradeel

Landschap in de buurt van Barradeel. In de verte is de kerktoren van Firdgum te zien (bron: Ieneach - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61905682).

Bakker, Jan Pieter (Rotterdam 21 juli 1906 - Huizen 7 april 1969), cartograaf, fysisch-geograaf, hoogleraar. Studeerde fysische geografie en geologie te Utrecht, Frankfurt am Main en Delft; promoveerde in de wis- en natuurkunde te Utrecht. Was leraar te Breda, later hoogleraar in de fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Fysisch Geografisch Laboratorium aldaar. Schreef o.m. Morfologisch onderzoek van Barradeel en zijn betekenis voor het inzicht in de subatlantische transgressie en het verspreidingsgebied der terpen (1949) en Opmerkingen over de betekenis van de fysische geografie en de bodem­kunde voor de historische geografie van het Nederlandse kustgebied (1958). Schreef daarnaast een aantal biografieën. Ref.: BJ70, HJ, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden