Jhr. Montanus de Haan Hettema

Waterschrijver

9c

Oude voorstelling van Nederland in Romeinse tijd uit 1643 van Arnoldus Buchelius. Afkomstig uit: Bernard Colenbrander (red.), Limes Atlas (Rotterdam 2005).

Haan Hettema, Jhr. Montanus de (Bolsward 28 jan. 1796 - Leeuwarden 18 dec. 1873), jurist. Studeerde rechten en promoveerde in 1817 te Groningen. Werkte als advocaat en rechter te Leeuwarden en was lid van Polytechnische School. Verdiepte zich in de Friese taal en rechtsgeschiedenis en schreef o.m. Het meer en het eiland Flevo, of blikken in de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen Waterstaat (1854). Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden