Seger Lakeman

Waterschrijver

Westfriese omringdijk

Schematische voorstelling van de West-Friese Omringdijk. De aarden dijk is direct op het veen aangelegd. De lagen van deze dijk stammen uit de 13e of 14e eeuw. Vanaf de 14e eeuw wordt zeewier gebruikt. De wierriemen zijn tegen de bestaande dijk aangelegd (Afkomstig uit de 'Resolutiën van de Staten van Holland en Westvriesland' uit 1732).

Alle rechten voorbehouden

Lakeman, Seger (ca. 1685- 1760), waterschapsambtenaar. Was secretaris van het hoogheemraadschap Drechterland. Schreef: Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel, om de Westvriesche zeedijken , door 't afknagen van 't paalwerk zeer gevaarlijk geworden in 1733, te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake (1733) en Dringende nootzake om aan alle de zeedijken, gelegen aan de Zuiderzee en 't IJe te maken nieuwe buitenwerken tot bescherminge van Holland en Westvriesland (1735). Ref.: BW.

Alle rechten voorbehouden