Lucas Oldenhuis Gratama

Waterschrijver

432.L.Oldenhuis Gratema

Oldenhuis Gratama, Lucas (Assen 7 juni 1815 - Assen 5 juli 1887), jurist, regionaal historicus. Studeerde en promoveerde in Groningen en vestigde zich als advocaat in Groningen. Was later rechter, raadsheer en lid van Provinciale Staten en Tweede Kamer. Schreef o.m. Echte stukken betrekkelijk de verhooging van het afvaartgeld op de Drentsche Hoofdvaart te Smilde (1864). Ref.: KRB, NBW1.

Alle rechten voorbehouden