Jhr. Jacob Reinoud Theodoor Ortt

Waterschrijver

Kadasterkaart van Schokland, vervaardigd met gegevens uit 1822

Kadasterkaart van Schokland, vervaardigd met gegevens uit 1822

Alle rechten voorbehouden

Ortt, Jhr. Jacob Reinoud Theodoor (Amsterdam 30 nov. 1817 - Den Haag 16 juni 1887), ingenieur. Was, na zijn studie aan de Militaire Academie in Breda, werkzaam bij de waterstaat met verschillende standplaatsen. Van hem kwam het plan tot ontruiming van Schokland; aan hem werd ook de uitvoering ervan opgedragen. Door zijn buitengewone staat van dienst werd hij hoofdinspecteur van de waterstaat. Schreef o.m. Eenige waarnemingen en opmerkingen over het opwaaien van water (1872) Ref.: NBW2.

Alle rechten voorbehouden