Met de baby naar het raadhuis

Els van Hulten als lid van het Dagelijks Adviescollege

Els van Hulten werd in 1972 lid van het Dagelijks Adviescollege van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, een soort voorloper van het college van B&W. Dit was een deeltijdfunctie en dus goed te combineren met haar privéleven, inclusief de zorg voor haar kinderen. Els van Hulten:

Pak-fractie

De fractie van PAK Lelystad bij de eerste vergadering van de gekozen commissie van advies, januari 1970. Van links naar rechts Walter van der Klift, Gied Mommers, Evert Vermeer en Els van Hulten (foto Henk Hutten, collectie Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Nou, dat is altijd zo met de politiek: je kon er zoveel uren in steken als je wilde. Het was natuurlijk niet zo als een normaal wethouderschap, denk ik. Wat ik heel prettig vond: doordat ik een functie had die niet helemaal vastlag, kon ik vergaderen wanneer het mij schikte. Want ik had inmiddels drie kinderen. Dat was wel handig. Nummer drie werd geboren net nadat het college gestart was. [...] Ik was aanwezig op de Adviesraadvergadering voordat ze geboren werd, en in de vergadering daarna was ik gewoon aanwezig. Dat was heel bijzonder, moet ik zeggen.

Wat heel praktisch was: eerst Saskia, de derde, en naderhand nummer vier nam ik mee op naar het stadhuis in een wiegje. Mijn kamer was naast de grote vergaderkamer. Ik kon dus heel goed horen of ze begonnen te huilen. De vergadering begon om negen uur. Ik zorgde ervoor dat ze gevoed waren voordat we kwamen. Om een uur of twaalf begonnen ze te piepen. Het was dan zo rustig. Meestal piepten ze helemaal niet. Dat was dan reuze gemakkelijk. Ik wist zeker dat het met het kind goed ging. Ik kon ze op ieder moment voeden. Maar ik geloof niet dat dat ooit gebeurd is.

Maar het was zeker geen fulltime-functie. En je kon de tijden een beetje zelf bepalen. De DAC-vergadering was op dinsdagmorgen, dat lag natuurlijk al vast. Maar een heleboel vergaderingen kon je zelf bepalen. Dat was dus reuze prettig.

Bron: Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, interview met Els van Hulten, Michel van Hulten en Jan Lindhout, 8 september 2016.

Alle rechten voorbehouden