Weekmarkt in het Lelycentre

Democratische besluitvorming in Lelystad, 1970

Landdrost Otto nam bijna alle adviezen van de commissie van advies (adviesraad) van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders over, ook als deze niet strookten met zijn eigen visie. Een goed voorbeeld biedt de discussie rond de weekmarkt in het Lelycentre. Toenmalig commissielid Els van Hulten:

markt

De dinsdagmarkt in het Lelycentre, 26 januari 1971 (foto Henk Hutten, collectie Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Op dinsdagmorgen was er markt. Toen wilde de landdrost die naar vrijdag verplaatsen. Dat vonden wij helemaal geen goed idee. Wij vonden dat het in het weekend toch wel aardig druk was in het Lelycentre. Juist op de dinsdag werd het wat leuker en gezelliger in het Lelycentre doordat er markt was. Als de markt zou wegvallen, zou er ook niets meer te beleven zijn. Daarom waren wij er heel erg voor dat die markt op dinsdag zou blijven. En we hebben - dat herinner ik me ook - een enquête gehouden. Daaruit kwam ook, dacht ik, dat men die dinsdag wilde handhaven. Dat is toen ook gebeurd.

Bron: Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, gesprek met Els van Hulten, Michel van Hulten en Jan Lindhout, 11 oktober 2016.

Alle rechten voorbehouden