Johannes Marcus Willem van Elzelingen

Waterschrijver

171.Elzelingen

Elzelingen, Johannes Marcus Willem van (Gorinchem 18 aug. 1859 - Den Haag 27 dec. 1929), ingenieur. Was, na zijn studie aan de Polytechnische School in Delft, van 1882 tot 1888 werkzaam bij Rijkswaterstaat in Den Haag, daarna bij Provinciale Waterstaat in Zeeland, vanaf 1896 als hoofdinge­nieur bij PWS van Groningen en sinds 1908 als hoofdingenieur bij PWS in Zuid-Holland. Was mede-oprichter van een bureau voor ontwatering (de latere Cultuurtechnische Dienst) en lid van de Zuiderzeeraad. Van zijn publicaties noemen we: Memorie en bijlagen betreffende het waterschap Westerkwartier (1898), De provinciale vaarwegen in Zuidhol­land (1911) en Verhandeling over de kustverdediging van Delfland (met A. Groothoff, 1914). Ref.: HZH, ING 1927 n53 p1149-1150, ING 1928 n8 p49-50, RKS.

Alle rechten voorbehouden