Veranderingen in het landschap

Nico de Jong was in de jaren tachtig medewerker landbouwkundig onderzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hij maakte de veranderingen in het landschap van Zeewolde van nabij mee.

Jachthaven

De jachthaven van Zeewolde in 1985 (foto D. Huizinga, Rijkswaterstaat Directie Flevoland).

Alle rechten voorbehouden

Het landschap rond Zeewolde veranderde natuurlijk heel erg met de aanplant van de bomen die al in het vroege begin was gedaan. Ik herinner me nog dat er, nog voordat er in Zeewolde huizen stonden, al een jachthaven werd aangelegd. Dat was een heel apart gezicht. Men zei "Hier moet Zeewolde komen," maar je zag alleen nog maar opgroeiende bomen en de aanleg van een haven waar schepen konden aanmeren. Men had ook wel de gedachte dat er in Zeewolde, omdat het aan het Randmeer ligt, wel recreatie zou ontstaan, met name op het water. Ze zijn toen met de botenhaven begonnen en later zijn er huizen gekomen en is Zeewolde ontstaan.

De landbouw werd natuurlijk ook al anders omdat de verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst op grote oppervlakten gebeurde. Dat waren bedrijven van 2.500 hectare, dus dan had je wel ergens in het gebied een boerderij staan van waaruit die 2.500 hectare verzorgd  werden. Toen de uitgifte kwam werd dat opgedeeld, dus zo langzamerhand werden er bedrijven gebouwd en veranderde daardoor ook het landschap. In het begin zag je dus zo hier en daar een boerderij, maar dat werd een landschap waar je langzamerhand steeds meer boerderijen kreeg. Dat waren eenheden van tussen 40 en 60 hectare, dat werd veel uitgegeven in die tijd.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Anke van Zwoll met Nico de Jong, 19 november 2019. 

Alle rechten voorbehouden