Johannes Cornelis Franciscus Maria Haans

Waterschrijver

264

Erosie in het droogvallende Oostelijk Flevoland, 1957 (Batavialand, collectie W.H. Sieben)

Haans, Johannes Cornelis Franciscus Maria (roepnaam: Jan; Tilburg 28 jan. 1921 – Wageningen 31 mei 1992), ingenieur, bodemkundige. Studeerde in 1942 af aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en promoveerde daar op: De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer (1955). Werkte bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen en schreef van 1948 tot 1985 diverse artikelen (in Boor en Spade en TKNAG) en rapporten waaronder: De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevland (met P.J. Ente en M. Knibbe; 1965). 

Alle rechten voorbehouden